VC_1917-06-09_2 G / D / R

Viewing:

VC_1917-06-09_2 Redaguotas

1r

1' Senai senai tu man žodeleį betarei.

2 O aš pergyvenu velnias žino. Pasirodo, žmonės
3 kur kas bjauresni, negu aš maniau. Vienas daili-
4 ninkas (rašiau tau, rodos, apie jį), kurį aš gerbiau,
5 tokį bjaurų gyvuliškumą padarė, kad aš norėjau
6 jį užmušti. Tiek to. Dabar vaikščiosiu į kalnus
7 dar toliau. O šiąnakt kažkokius sapnus keistus
8 sapnavau. Sapnavau kažkokią Laisvės Dievaitę.
9 Kažkur ji mane šaukė, kažkur varpai skambėjo.
10 Turbūt į kalnus. Kur nėr žmonių ir purvo.

11' O vakar vakare marės siuto. Gulėjau ant kranto –
12 ir žemė drebėjo. Ir girdėjau iš bangų ryškų ir aiškų
13 pakasynų giedojimą. Ir baisu buvo, kad drebė-
14 jau visas ir prakaitavau. Šiandie atsikėliau –
15' ir buvau visai kaip girtas. Ir rytą gavau nuo[…]
16 Maniuko laiškelį. Ir tokį gerą! Kad aš, tokių
17 daiktų pergyvenęs, džiaugiaus kaip vaikas.

18 Aš nežinojau, kad Maniukas toks geras sutvėrimas!

Page Break

1v

19 Bet tu, Sesut, negerai darai, kad nerašai!

20 Ar tu žinai, kas ats[i]eina pergyventi, kai kar-
21 tais iš tikrųjų noris padūkti!

22 Negerai darai, kad nerašai!

23 Aš taip toli, aš taip vienas!..

24 Ar tu žinai, kaip aš vienas be tavęs
25 čionai! Ar tu žinai, kaip mirtingas
26 ilgėjimos būna!..

27 Sesute, Sesute!

28' Buč[i]u[o]ju. Balyt[i]s

29 9/VI – 17

Page Break

Tekstologiniai komentarai

1 žodelį ] cor fl -į pro vid e
1 betarei ] cor fl -ei pro ill
11 vakar ] cor k pro ill
15 nuo […] ] p nuo vid interp
28 Buč[i]u[o]ju[.] Balyt[i]s ] ill, rest
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...