VC_1917-08-14[iki]_1 G / D / R

Viewing:

VC_1917-08-14[iki]_1 Redaguotas

1r

1 Vakar visą dieną skaičiau tavo laiškus.

2 Ir paskutinis toks liūdnas liūdnas. Ir paskutinis
3 toks pilnas abejonės ir nusivylimo. Toks pilnas apmau-
4 dos ir skausmo – – –

5 Vakar grįžau iš kalnų.

6 Vakar pirmkart susikaupiau, susidūmojau.

7 Kodel taip skauda? Kodel taip nyku?

8' Kodel Sesulė manoji tokia nusivmilnus?..

9 Ir rodosi kartais, kad žmogiškas skausmas, žmo-
10 gaus aimana – tik trumpa duoklė dabarčiai,
11' ir jiei pažvelgti dūšios akimis, ir jei pažvelgti
12 in tolimas gelmes ir in drėgną žemę po kojų – dingsta
13 mirksnio aimana ir lieka nemarus dūšioje
14' amžinasties regėjimas, lieka ir kylas, kelias
15 ir skrajoja amžina mėlyna paukštė – ilgėjimos…

16 Kam, Sesule, galvoti?! Kad savo dūšia galvoji-
17 mais marinti!

Page Break

1v

18 Kai išeini į kalnus, aukštus, mėlynus, snieguitus,
19 ir kai lipi in aukštą aukštą viršūnę, ir kai nuo sun-
20 kios kovos su uolomis nustoja ir rankos, ir kojos
21 jėgų, kai belieka tik vien dantimis turėties ir lipti,
22 kai kas minutė grūmoja pražūtis, kai užtenka
23 menkam akmeniui paslysti ir išvysti Abraomą,
24 tuomet nustoji žmogus galvojęs, tuomet tik
25' žinai, kad viršuj vmėlyna viršūnė ir juodas
26 dangus, o apačioj žemės skruzdės – klonių
27 gyventojai, bedugnės ir debesys, tuomet žinai
28 tiktai lipti aukštyn, aukštyn, aukštyn,
29' kur žmogaus pbalsas nepasiekia, kur vidudienyj
30 žvaigždės spindi ir dangus toks juodas.

31 Tuomet tik viena težinai – kad gyvas esi.

32 Ir dabar, pamačius žmonių veidus, jų rūpes-
33 nius ir jų žodžius išgirdus, – taip keista:
34 aš jų nesuprantu.

Page Break

2r

35 Rodosi man, kad vaikšto‑slanko kažkokie
36 šešėliai, galvoja, erzinas, pyksta ir patys nežino,
37 ką daro.

Page Break

Tekstologiniai komentarai

8 nusim[i]nus ] cor m pro v, cor sec n pro l
11 jei ] cor ei pro i
14 k[y]la ] p a ras s
25 mėlyna ] cor m pro v
29 balsas ] cor b pro p
1–37 ] ras text
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...