VD_F53-691_5_apie_1921-09-08 G / D / K

Viewing:

VD_F53-691_5_apie_1921-09-08 Koreguotas

2r

1 ‖ 2 [→]

2 ‖ […] laikraščiuos kelti trukšmą,
3 ‖ bet jeigu niekas nieko
4 ‖ nedarys, tai kai aš baigsiu
5 ‖ universitetą – tai mano
6 ‖ pirmas darbas bus Lietuvoje
7' ‖ „Lietuvos piliys: architek-
8 ‖ tūra, rekonstrukcija“. Bet
9 ‖ apie tai niekam nei žodžio!

10 ‖ Šiauliuos buvau pas
11 ‖ Laucevičius – Zoskos,
12 ‖ žinoma, nebuvo. Pasikal-
13 ‖ bėjau su Babune ir
14 ‖ užkviečiau, kad į tave
15 ‖ atvažiuotų – kuo daugiau.

16' ‖ Kelionęė baisiai durna
17 ‖ buvo – visą naktį nemie-
18 ‖ gojau ir dabar dar
19 ‖ vakarykštėmis akimis
20 ‖ po pilį liūdžiu.

21 ‖ Vandukai – ar bus
22 ‖ tau gera?

23 ‖ Bučiuoju tave stipriai
24 ‖ stipriai

25' ‖ Baliukas

26 ‖ Antradienis


Page Break

2v

Page Break

3r

27 ‖ 3 [→]

28 ‖ Jau pusė dešimtos [–] arklių
29 ‖ dar nėra. Saulė kepina,
30 ‖ akys merkias – miegas marina.
31' ‖ O sudėsiu akis kampely
32' ‖ prisiglaudęs – tai gane miegas
33 ‖ eina, tik kažkokie įsta-
34 ‖ būs regėjimai. O Tu kur
35 ‖ šiandie – kur klajoji?

36 ‖ Namie būsiu tik popiet
37 ‖ o tiktai vakare gausiu
38 ‖ vėlei apie tave galvoti.

39 ‖ O dabar – kas padaryti,
40 ‖ kad laikas greičiau
41 ‖ slinktų? Vėlei ir vėlei
42 ‖ buvau sugrįžęs į pilį –
43 ‖ vėlei tie patys regėjimai
44 ‖ ir sapnai. Tik pavargau
45 ‖ beklajodamas. Bet turiu
46 ‖ eiti, kitaip vietoj užmigsiu.

47' ‖ Bal.


Page Break

3v

Page Break

Tekstologiniai komentarai

5 laikraščiuos ] a abs txt
16 Kelionė ] cor fl -ė pro ę
25 Baliukas ] sign
31 sudėsiu ] def su
32 prisiglaudęs ] def is; ne ] cor pro vid ga
47 Bal. ] sign
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...