LG_1924-04-30 G / D / R

Viewing:

LG_1924-04-30 Redaguotas

1r

˹[Klaipėda,] bal[andžio] 30 d[iena] [19]24 [m.] ˺

1 Gira,

2 Po velnių, jei siunčiate „ Kl[aipėdos] žinioms“ darbų
3 programą, kurie įvyks bal[andžio] 30 d[ieną], negalime gi
4' staip siųsti, kad mes jį gautumėm tos dienos
5 vakarą. Tai ne spaudos informavimas,
6 o biesas žino kas.

7 Tikiuos, kad ateity tai bus sutvarkyta.

8' Baly[s] Sruoga


Page Break

Tekstologiniai komentarai

1 ˹*˺ ] add s l
4 taip ] cor t pro s
4 jį ] vid ex err fl -į pro vid -ą
8 Baly[s] Sruoga ] signat, ill, rest
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...