VC_1917-06-26 G / D / R

Viewing:

VC_1917-06-26 Redaguotas

1r

1 Sėdžiu Afono vienuolyne . Karsčiaus po kalnus, vai-
2 kiau gulbes po ežerą, dabar pasimaudęs marėse ilsiuos.
3 Miniu miniu, Seserėle. Ir vyną, raudoną sultingą,
4 už jos sveikatą geriu. Daug čia vyno. Sultingos
5 čia upės. Ir vienuolyne taip ramu. Tik besikarsty-
6' damas rankas visas in uolas susispjausčiau. O Su-
7 chume buvau požemio rūmuos . Ten toks
8 ūpas kaip Cheopso kapuose .

9 Paežeryj pražydę oleandrai visą taką rausvais
10 vainikais išvainikavo. Ar atsiminsi,
11 seserėle, tu tolimą klajūną?

12 Tegu tavo kelią vainikuoja
13' linaieliai ir liepos.

14 Bučiuoju, Sesute mano.

15' Bolyt[i]s

16 ˹(Nežinau, kuri diena.)˺


Page Break

Tekstologiniai komentarai

6 susipjausčiau ] cor p pro s
13 lineliai ] cor el pro ai
15 Bolyt[i]s ] ill, rest
16 ˹*˺ ] add p text
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...