VD_F53-659_1921-11-07 G / D / R

Viewing:

VD_F53-659_1921-11-07 Koreguotas

1r

Page Break

1v

a ‖ Gartenhaus Noske
b ‖ Cuxhavener str. 15
c ‖ Berlin
d ‖ Zosei Laucevičaitei
e ‖ Vandai

f ‖ ˹Adr. Bamber-
g ‖ ger Hot.˺*


1 ‖ Baisiai klaiku. Apsisto-
2 ‖ jau viešbuty. Valkiojaus
3 ‖ visą dieną, pavargau
4 ‖ baisiai, o taip klaiku.
5 ‖ Vienui vienas, kaip čia
6 ‖ reikės gyvent, nežinau[,]
7 ‖ Nebetoli vakaras, temsta[,]
8 ‖ o aš sėdžiu kambary
9 ‖ vienas ir taip noris
10 ‖ verkti. Tu žadėjai
11 ‖ būti gera – Tu būk gera,
12 ‖ nes kitaip man bus bai-
13 ‖ siai bloga. Kitaip
14 ‖ aš nežinau, ką aš pasi-
15 ‖ darysiu. Man taip
16 ‖ verkti noris. Vanduk,
17' ‖ nepapleisk manęs – aš
18 ‖ toks vienas esu.

Page Break

Tekstologiniai komentarai

b str. ] santr, vok straße =gatvė
e Vandai ] sub sign duo lin
f–g Adr. ] Adr[esas]; Hot. ] santr, vok Hotel =Viešbutis; ˹*˺ ] s l Gartenhaus Noske add phr, vert
17 neapleisk ] cor a pro p
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...