VC_196-08-05 G / D / R

Viewing:

VC_1916-08-05 Redaguotas

1v

1 Šiandie daktaras pulsą
2 paspaudė, paspaudė ir numojo
3 ranka. Rytoj, rytoj jau turbūt
4 bus paskutinysai teismas.
5 Gavau tavo laiškutį vakar. O ma-
6 tai, tu ir sutikai su tuo viskuo,
7 ką aš tau rašiau apie galvo-
8 jimą. Tik tu kitaip ir visai
9 iš kitos pusės prie to paties
10 siekio priėjai, prieš ką ana-
11 me laiške taip karštai prie-
12 šinais. Šiandie ligoninėj
13 verčia mus pasninkaut,
14 tat valgyt noriu kaip šuva.
15 Tik tiek, kad šiandie paskuti-
16 nė diena ir naktis – tai
17 smagiau daros. Pasimelsk,
18 sesule, šįvakar už mane
19 ir ryt saulę pasveikink
20 mano vardu, kad aušra
21 išaušusi būtų skardi
22 ir džiaugsminga, kad
23 švęsti paskui lelionę,
24 svaigią ir žydinčią!

25' Iki – iki.AUž naują
26 Aušrą, už skaidrų vainiką –
27'Alleluja!

28' Bučiu[o]ju.

29' Tavo Bal[iuka]s

30 Trečiadienis.

Page Break

Tekstologiniai komentarai

25 už ] cor u pro A
28 Bučiu[o]ju ] ill, rest
29 Bal[iuka]s ] ill, rest
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...