JU_1924-02-18 G / D / R

Viewing:

JU_1924-02-18 Redaguotas

1v

1 Kalnai, Ski , Sniegas, Saulė,
2 vėjas, senas vynas, jau-
3' nos mergaitės , mano kurias
4' aš ir sumano sušalusius
5 plaučius atiduotau,
6 visa, ko širdis trokšta!

7 Tegu bus pagarbinta kalnų
8 žiema, Tirolio vynas ir
9 grakščios mergaitės! Balys

10 ˹Bučiuok Kiršą .˺*

11 {Einen herzlichen Gruß
12 aus dem Ammer-
13 gau, wo Balys und
14 ich ein Passions-
15 schauspiel auf Skiern
16 Regiere.
17 Ihr[e] Erich Müller .}**

Page Break

Tekstologiniai komentarai

3 mergaitės] p cor interp
3 už k[urias] ] cor pro vid mano
4 m[ano] ] cor m pro vid su
10 ˹*˺ ] phr add sup fol, vert
11–17 {**} ] text scr al m graph
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...