VC_1916-08-01_2 G / D / R

Viewing:

VC_1916-08-01_2 Redaguotas

1v

1 Šiandie daktaras irgi nežiūrėjo.
2' Perėjo askersai kambarį, paklausė,
3' kaip dalykai, pasakiau, kad frontoe
4 jokių atmainų nėra, tai nieko
5 daugiau ir nepasakė. Mano kaimyną
6 sentikį išvežė, rodos, kad paėmė, nepa-
7 liuosavo. O dabar kitu du kaimynu
8 in komisiją nuėjo. Aš jon
9 pakliūsiu ne anksčiau ketvergo,
10 tat paleis mane ne anksčiau
11' pėtnyčios. LŠiandie lyja lietus,
12 sodan išeiti negalima, o
13 viduj neišpasakytai ilgu.
14 Ligonbuty fiziškai dabar blo-
15 giau jaučiuos, negu tada, kai
16 jan inėjau. Galva kažkaip
17 sukasi ir viskas taip iširę –
18 nieko galvot negaliu.
19' GSlankau palei sienas iš kertės
20 į kertę – ką aš daugiau darysiu.
21 Dienos ir naktys tokios ilgos
22 ir taip negreitai slenka.

23 Pas mane niekas neateina
24 (tik brolis penkioms minutėms),
25 rodos, jau daugel metų praslinko,
26 kaip aš čia patekau.

27 Sudieu, Sesule, viso tau gero.

28' Tav[o] Ba[ly]t[is]


Page Break

Tekstologiniai komentarai

2 skersai ] cor pri s pro vid a
3 fronte ] a ras iš; cor fl -e pro -o
11 Šiandie ] cor Š pro L
19 Slankau ] cor S pro G
28 Tav[o] Ba[ly]t[is] ] signat, ill, rest
Witness Differences

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No

t

Annotation

Add Annotation
Delete annotation? Yes No
Add Regional Annotation
Regional Annotation

Delete annotation? Yes No
Select Base Witness
Loader

Please Wait...